Portál pro Radu a Zastupitele

Usnadníme Vám jednání rady, zastupitelstva a zjednodušíme zpracování výstupů

Aktivovat službu Žádost o kontakt


Příprava jednání

Správa více jednání v jednom okamžiku

Možnost tisku bodů a návrhů usnesení v jednotné grafice

Příprava

 • Příprava jednání
 • Jednoduchá forma vkládaní bodů a návrhů usnesení
 • Jednoduché vkládání textu
 • Intuitivní přístup k dokumentům a jejich verzování
 • Možnost přečíslování bodu
 • Auditování přístupů

Schvalování

 • Jednoduchý proces schvalování
 • Schválení nebo neschválení (komentář neschválení)
 • Úprava textů v bodech a návrzích usnesení přiložených dokumentů
 • Auditování změn

Generování pozvánky/programu

 • Generování pozvánky/programu jednání na jeden klik
 • Obsahuje kategorie, body, popis bodů
 • Export do Word a PDF

Generování košilek

 • Generování košilky pro bod a návrhy usnesení
 • Generování košilky pro jednotlivé návrhy usnesení
 • Export do Word a PDF

Náhled

 • Rychlý přístup k aktuálním podkladům
 • Náhled materiálů pro radní a zastupitele
 • Stažení příloh a košilek k jednání nebo jednotlivým bodům
 • Jednoduché vkládání materiálů od radních a zastupitelů
 • Možná komunikace se zpracovateli materiálů

Poznámky

 • Možnost zápisu vlastních poznámek k bodům a návrhům usnesení
 • Poznámky jde zapisovat v rámci přípravy a během jednání
 • Export do Word a PDF

Správa jednání

Hlídání přítomnosti

Evidence omluvených, pozdějších příchodů a odchodů

Rychlý přehled výsledků hlasování

Správa bodu

 • Celkový přehled výsledků hlasování k jednotlivým usnesením
 • Editace textu
 • Náhled, změna a verzování příloh
 • Možnost přidání nového bodu k jednání

Správa usnesení

 • Stavy usnesení
 • Editace textu usnesení
 • Vložení nového usnesení
 • Hlasování individuální, tajné (náhrada hlasovacího zařízení)
 • Evidence a přehled hlasu (kdo jak hlasoval ke konkrétnímu usnesení)
 • Auditování hlasování (kdo, jak a kdy hlasoval)

Zápis diskuze

 • Během jednání je možné zapisovat diskuzi k jednotlivým bodům
 • Možnost propisu diskuze do zápisu z jednání

Zápis jednání

 • Generování zápisu z jednání na jeden klik
 • Výběr z několika šablon
 • Generování souhrnu usnesení
 • Export do Word a PDF
 • Finalizace zápisu z jednání

Generování vyrozumění

 • Generování vyrozumění k bodu nebo usnesení
 • Výběr z několika šablon vyrozumění
 • Export do Word a PDF

Hlasování

Možnost individuálního hlasování na desktopu, notebooku, tabletu nebo mobilních zařízeních

Tajné hlasování

Zaznamenávání hlasování

Rychlý přehled konkrétního hlasování


Archiv

Náhled předchozích jednání

Náhled programu, bodů, usnesení, diskuze a zápisu z jednání


Plnění usnesení

Přehled usnesení k jednotlivým jednáním

Možnost vytvoření úkolu ke každému usnesení a následné sledování plnění

(%) Přehled plnění

Stavy plnění

Reporty plnění


Aktivovat službu

Odesláním žádosti poskytujete společnosti DATRON, a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.


Žádost o kontakt


Kontakty

Adresa:


Dat. schránka:
DATRON, a.s.
Vachkova 3008
470 01 Česká Lípa
ay4dnkv
GPS:
IČO:
DIČ:
50°40'27.167"N, 14°32'49.912"E
43227520
CZ43227520
Společnost je vedena v OR
Krajského soudu v Ústí nad
Labem, oddíl B, vložka 1680
Telefon:
www:
483 030 411
www.datron.cz
Fax:
e-mail:
483 030 455
info@datron.cz